Monument 21

Het kunstwerk van 21 meter gebogen stalen platen

Het verhaal moet verteld worden

Over het monument

Monument21 is een abstract kunstwerk bestaande uit 21 platen van Cortenstaal. Dit getal verwijst naar het aantal bewoners van het Stadskanaalster Achterhuis. De platen zijn licht gebogen en symboliseren de bladzijden uit een boek. De 15 mm dikke staalplaten variëren in hoogte van 70 tot 170 cm. en worden stevig in de grond gefundeerd over een lengte van ongeveer 21 meter.  De locatie voor het monument is vlakbij de oorspronkelijke locatie van het boerderijtje van de familie Drenth, in een groenstrook aan de Kromme Wijk.

In de nabijheid is een bank met de namen van de bewoners en enige uitleg geplaatst. Middels een QR-code met een verwijzing naar deze website kan meer informatie over het monument worden opgevraagd.

Het concept

Voor het ontwerp zijn verschillende concepten de revue gepasseerd. De kunstenaars hebben gekozen voor het uitgangspunt dat het verhaal van het Stadskanaalster Achterhuis zo bijzonder is dat het verteld moet blijven worden. Door het verhaal op zich als uitgangspunt te nemen komt het los van de individuen en krijgt het iets universeels. Altijd zijn er wel mensen in nood.

Er is bewust gekozen voor een abstracte benadering waardoor de beschouwer aan het denken wordt gezet. Waarom staat het op die plek, waarom deze vorm en wat vertelt het mij? Het monument vraagt als het ware aan de beschouwer om enige moeite te doen zich in het verhaal te verdiepen. De beschouwer wordt uitgedaagd om na te denken over de eigen houding ten opzichte van mensen in nood. Durven wij te zijn zoals Hindertje en Willem?

 

 

.

Het idee

Drie inwoners van de gemeente Stadskanaal hebben het plan bedacht om nabij de plek waar het Stadskanaalster Achterhuis heeft gestaan een monument ter herinnering aan deze buitengewone geschiedenis te realiseren. Bernard Winkel en Leo Kaldenbach, de twee leden van het kunstenaarscollectief WINKAL te Ter Apel, hebben een ontwerp gemaakt met de werknaam Monument 21.

Het idee voor een monument werd voorgelegd aan Lammie Kosses, de toen eenennegentig-jarige dochter van Willem en Hindertje Drenth. Zij hoopte de onthulling ervan nog mee te kunnen maken. Met wethouder Goziena Brongers is overleg geweest. Het college van B&W stond in principe positief tegenover het plan, waarop een omgevingsvergunning kon worden aangevraagd. Ook de omwonenden rondom de beoogde plek voor het monument staan achter het plan. Verder heeft J.C. Krans Aannemingswerken BV te Nieuw-Buinen technisch vooronderzoek uitgevoerd en positief advies gegeven m.b.t. de beoogde plek.

De initiatiefnemers

De stichting Drenth Monument is in september 2018 via het notariskantoor Dijkstra, Jansen en Bergman te Stadskanaal  opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Jaap Duit, voorzitter, Helen Kämink, secretaris, Wim Lahpor, penningmeester en Foppe Wesseling. Geert Volders is adviseur. Deze stichting ging aan de slag om draagvlak en middelen voor hun plan te krijgen.

In het comité van aanbeveling hebben de volgende personen zitting:
Dirk Mulder, oud-directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Frits Brink, oud-burgemeester van de gemeente Stadskanaal
Jur Stavast, oud-burgemeester van de gemeente Stadskanaal

Neem contact met ons op

Steun ons, doe een gift