Help mee aan de realisatie

doneer of wordt sponsor van het project

Help mee het monument te onderhouden

Doe een gift

Het monument is inmiddels gerealiseerd maar u kunt aan het onderhoud en de ontwikkeling van lesmateriaal etc. bijdragen door een donatie over te maken op bankrekeningnummer NL91 RABO 0333 3407 60 t.n.v. St. Drenth Monument, onder vermelding van uw contactgegevens.
Iedere bijdrage is welkom!

 

Wordt sponsor

U kunt nog een deel of zelfs een hele plaat sponsoren. U ontvangt dan een op naam gesteld certificaat. 1/10 plaat bedraagt € 250,-, een hele plaat € 2500,-

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Drenth Monument, statutair gevestigd in het Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2, 9502 EA  Stadskanaal. Telefoon 0599-612649 / e-mail: info@streekhistorischcentrum.nl

 

Publicatiegegevens ANBI

Stichting Drenth Monument
RSIN nummer: 859 105 404
Correspondentieadres: Ceresstraat 2 9502 EA Stadskanaal
E-mail: info@streekhistorischcentrum.nl
Tel. nummer: 0599 612 649

Doelstelling:
Het (doen) realiseren van een monument ter nagedachtenis aan de familie Drenth die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak hebben geboden aan zeventien onderduikers waarvan dertien van Joodse afkomst in hun woning gelegen aan de Kromme Wijk C14 te Stadskanaal, ook bekend onder de naam het Stadskanaalster Achterhuis. Alle personen, inclusief de familie, hebben de oorlog overleefd. Het bij een breed publiek, waaronder leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs, permanent onder de aandacht brengen van dit bijzondere onderdeel van de oorlogsgeschiedenis van de gemeente Stadskanaal (v.h.gemeente Onstwedde). Daarbij het bijdragen aan het besef dat er destijds een bezetter was waar tegen burgers met gevaar voor eigen leven in verzet kwamen en dat deze vorm van onbaatzuchtig verzet uitermate bijzonder was.

Beleidsplan:

Nu het monument gerealiseerd is, richt de stichting zich nog vooral op het betrekken van het onderwijs bij het monument. Daartoe staat inmiddels een gratis te downloaden lesbrief voor verschillende niveaus op deze website. Meer is te lezen in onze verslaglegging hieronder.

 

 

Functie bestuurders:
Voorzitter: Jaap Duit
Secretaris: Helen Kämink
Penningmeester: Wim Lahpor
Lid: Foppe Wesseling

Beloningsbeleid:
De stichting werkt met vrijwilligers. Bestuurders en vrijwillige medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten mogen worden gedeclareerd. Reiskosten (gereden kilometers) mogen worden gedeclareerd en worden uitbetaald tegen een tarief van 0,19 per km. Kosten die gemaakt worden om met het openbaar vervoer te reizen worden tevens vergoed. In het geval van een treinreis alleen 2e klas.

Beleid en verslag 2022-23
Financiën 2022-23

Ja, ik steun het Drenth Monument21

Ik wil graag:

1 + 12 =

Neem contact met ons op

Steun ons, doe een gift