Geen zandbulten meer bij het monument

   Het terrein is weer geëgaliseerd

Op 11 mei heeft Avitec, die de Stichting Drenth Monument al op meerdere momenten van grote dienst is geweest, het terrein rondom het monument weer netjes gemaakt. Het fundament waar de verschillende onderdelen van het monument op bevestigd zijn, is weer toegedekt met zand en over het hele terrein is gras ingezaaid. Nu maar hopen op een paar buitjes, zodat het terrein gauw weer een mooi groen aanzicht heeft!

 

Medewerkers van Avitec zijn bezig met het toedekken van het fundament, tot exact de goede hoogte.

Met een kraan wordt het zand tussen de panelen geschoven.

  

 

Neem contact met ons op

Steun ons, doe een gift